Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ผักสวนครัว รั้วกินได้

              
   ผักสวนครัว..รั้วกินได้ อาหารกลางวันอร่อยๆ ประกอบอาหารจากผลผลิตผักปลอดภัย ที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน
20210217 01 20210217 02
20210217 03 20210217 04
20210217 05 20210217 06
20210217 07 20210217 08
20210217 09 20210217 10
20210217 11 20210217 12
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom