Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

              
     วันที่ 5 มิถุนายน 2564 คณะครูสายชั้น ป.1-3 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแนวคิด “SRITHAN SMART EP.2” SMART ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
20210305 01 20210305 02
20210305 03 20210305 04
20210305 05 20210305 06
20210305 07 20210305 08
20210305 09 20210305 10
20210305 11 20210305 12
20210305 13 20210305 14
20210305 15 20210305 16
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom