Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

              
     วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงนำโดยนางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 1 ห้อง จำนวน 12 คน โดยการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดสอบ
     ทั้งนี้ได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดย นายสุรชัย เอี่ยมระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายและเรื่องร้องทุกข์ เป็นตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองม้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม เพื่อให้กสรดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ
20210317 01 20210317 02
20210317 03 20210317 04
20210317 05 20210317 06
   
   
   
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom