Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

              
     วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
20210326 01 20210326 02
20210326 03 20210326 04
   
   
   
   
   
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom