Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

              
    ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นที่ระลึก และแสดงความยินดีกับพี่ ป.6 ทุกๆคน
20210402 01 20210402 02 20210402 03
20210402 04 20210402 05 20210402 06
20210402 07 20210402 08 20210402 09
20210402 10 20210402 11 20210402 12
20210402 13 20210402 14 20210402 15
20210402 16 20210402 17 20210402 19
20210402 19 20210402 20 20210402 21
     
     
     
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom