Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Le…

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอรพ...

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สุทิน ภูโยสาร …

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา ท่านผู้อำนวยก...

อ่านต่อ...

ตรวจสุขภาพประจำปี โดยทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบา…

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ...

อ่านต่อ...

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 - 2568) จากส…

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบา...

อ่านต่อ...

งานปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตร ให้กับ ระดับชั้นป…

วันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง น...

อ่านต่อ...

เข้าประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ โรงเ…

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนเทศบาล...

อ่านต่อ...

นิเทศติดตามฯ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศ…

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อ...

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที…

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ท่านผอ.วาสนา แม้นญาติ เข้า...

อ่านต่อ...

การสอบ National Test (NT) ประจำปีการศึกษา 2564 สำห…

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ...

อ่านต่อ...

การสอบ CEFR ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 …

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร...

อ่านต่อ...

คณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Wor…

วันที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง น...

อ่านต่อ...

ร่วมเดินทางมาส่ง ท่าน รอง ผอ.ดร.ณภูผา โพธิมา เพื่อ…

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญ...

อ่านต่อ...

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading T…

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที...

อ่านต่อ...

โครงการขยะจิ๋ว พลังแจ๋ว (Wonder Waste Junior)

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้เข้าร่วมโครงการขยะจิ๋...

อ่านต่อ...

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง อายุ 5-11 ปี เข้…

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ ...

อ่านต่อ...

การทดสอบโอเน็ต O-NET

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ ...

อ่านต่อ...

แกนนำเข้ารับการอบรมด้านสุขภาพ ในการดำเนินงานโรงเรี…

28 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางวาสนา...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนการบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.care พ…

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น แต่งตั้งคณะทำงานขับเคล...

อ่านต่อ...

คณะกรรมการประเมิน ติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนก…

วันที่ 25 มกราคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ วาสนา แม้...

อ่านต่อ...

โรงเรียนเราต้องสะอาด #โรงเรียนปลอดขยะ #สะอาดบุรีจู…

โรงเรียนเราต้องสะอาด #โรงเรียนปลอดขยะ #สะอาดบุรีจู...

อ่านต่อ...

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รอบๆ บริเวณโรงเรียน และชุม…

วันที่ 13 มกราคม 2564 นำโดย ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญ...

อ่านต่อ...

รับมอบ นม Memberry จำนวน 205 ลัง ราคาลังละ 1,044 บ…

วันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาต...

อ่านต่อ...

รับโล่ในนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ที่ได้รับราง…

วันที่ 8 มกราคม 2565 ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ เข้าร...

อ่านต่อ...

การถ่ายทอดการเรียนรู้ "หมอลำพื้นบ้าน" เพ…

การถ่ายทอดการเรียนรู้ "หมอลำพื้นบ้าน" เพื่อพัฒนาบุ...

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยกราบอาร…

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้...

อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลพระพฤหัสบดี 2564 โดยกรมส่งเสริมสวัสด…

ประกาศผลรางวัลพระพฤหัสบดี 2564 โดยกรมส่งเสริมสวั...

อ่านต่อ...

bnw map

เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom