Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 16
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เขียนโดย Super User 81
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สุทิน ภูโยสาร (ซึ่งเป็นคุณแม่ของนายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น) เขียนโดย Super User 33
ตรวจสุขภาพประจำปี โดยทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น เขียนโดย Super User 58
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 - 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 42
งานปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตร ให้กับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 38
เข้าประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขียนโดย Super User 28
ต้องรับ ท่านรอง ผอ.สุพัตรา โถบำรุง รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงาน และการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถาน เขียนโดย Super User 30
นิเทศติดตามฯ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 56
เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/65 เขียนโดย Super User 48
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom