Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คณะนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เขียนโดย Super User 21
ประกาศผลการประกวดค้นหาพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 19
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ในงาน”ผ้าไหมมัดหมี่เมืองขอน ออนซอนงามศิลป์ ถิ่นหัตถกรรมโลก” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “Amazing Khon kaen Mudmee silk As a World Craft for Ikat” เขียนโดย Super User 16
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหารจากดักแด้” งาน”ผ้าไหมมัดหมี่เมืองขอน ออนซอนงามศิลป์ ถิ่นหัตถกรรมโลก” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “Amazing Khon kaen Mudmee silk As a World Craft for Ikat” เขียนโดย Super User 19
เข้าร่วมการประกวดเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ผ้าไทย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน” ในกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายไหมขอนแก่นสู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง เขียนโดย Super User 25
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active leaning) จากประสบการณ์จริง เขียนโดย Super User 16
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนบันทึกภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ เขียนโดย Super User 16
กิจกรรม “กีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย” เขียนโดย Super User 34
กิจกรรมการโครงการรเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญและลูกเสือสำรอง เขียนโดย Super User 40
คุณลิขิต คุณสุปราณี คุณถิรวัฒน์ คุณชนาธิป ลีสิริกุล และคุณกรกมล เตรียมวิชานนท์ จากบริษัทสินสิริโฮมโปร จำกัด เดินทางมามอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และของเล่น พร้อมทั้งอาหารเสริม ไอศกรีม แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่ เขียนโดย Super User 6
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom