Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันในทุกเช้าของวันใหม่ เขียนโดย Super User 14
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ เส้นทางอาหารปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย Super User 20
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันในเช้าวันใหม่เช้าวันแรกของสัปดาห์  เริ่มต้นวันที่มีความหมายด้วยการสร้างสนามพลังบวกในโรงเรียน เขียนโดย Super User 9
ปฏิบัติหน้าที่เวรเวลากลางคืน ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย เขียนโดย Super User 21
ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปและได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เขียนโดย Super User 20
ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปและได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน เขียนโดย Super User 15
กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและสอดคล้องกับโรงเรียนเราซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั่นคือกิจกรรมแปรงฟันของลูกๆหนองแวง ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักกับการแปรงฟัน (สูตร 2 2 2) เขียนโดย Super User 11
กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและสอดคล้องกับโรงเรียนเราซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั่นคือกิจกรรมแปรงฟันของลูกๆหนองแวง ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักกับการแปรงฟัน (สูตร 2 2 2) เขียนโดย Super User 11
เริ่มต้นเช้าวันศุกร์ ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน กิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับรับความรู้ต่างๆ เขียนโดย Super User 19
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ เส้นทางอาหารปลอดภัย 4 ป. ปลูก ปรุง ปรับ และประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย Super User 17
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom