Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๒)

20201229 01

20201229 02

 

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom