Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เดินแกว่งแขน หนองแวงไร้พุง

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 2566 #โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
กิจกรรมประจำวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ต้อนรับลูกๆ ด้วยความเอาใจใส่คัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน หลังจากนั้นใส่ใจพื้นที่บริเวณโดยรอบด้วยความกตัญญู
ออกแรงเหนื่อยก็มาอิ่มท้องกับมื้อเช้า และเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง สนทนา plc แล้วใส่ใจต่อสุขภาพกับการเดินแกว่งแขน หนองแวงไร้พุง แล้วเราก็เข้าสู่ขบวนการเรียนรู้อื่น
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWAN
Respect Ready to learn Life skills
ผู้รายงาน : คุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม
ภาพถ่าย : คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom